El procés de verema i posterior elaboració de vi té diferents fases i l’automatització del procés a través de maquinària per a cellers és clau per garantir una producció eficient. Tenir un celler, per tant, requereix diferents tipus de màquines i a Metal·lúrgica de Penedès hem recopilat una llista amb informació sobre aquelles que són imprescindibles. 

La maquinària per a cellers  més important està disponible al nostre catàleg. A més a més, ens podem adaptar perfectament a les necessitats de cada empresa, sigui gran o petita, ja que també fem màquines a mida. 

Maquinària per a cellers per cobrir totes les fases: des de la recepció del raïm fins a l’emmagatzematge

El tractament del raïm és essencial en el procés de producció del vi: necessita madurar de manera òptima, s’ha d’esprémer correctament i necessita un temps de fermentació específic. 

A través de les eines fetes servir durant la producció i gràcies a les noves tecnologies en maquinària per a cellers, avui en dia podem controlar molts dels factors que determinaran si el vi serà de bona qualitat. 

maquinària per a cellers
maquinària per a cellers

Espremedora— desrapadora de raïm

La part essencial del procés de producció del vi comença quan el raïm entra al celler. Per aquest motiu, és necessari tenir bona maquinària de recepció del raïm entre la nostra maquinària enològica. Hi ha tres tipus de màquines: espremedores, desrapadores o les que fan ambdues tasques. Almenys una d’elles és necessària, ja que es tracta de màquines que separen els raïms de la part vegetal.

La diferència entre un procés que fa servir una espremedora-desrapadora i el que fa servir una desrapadora-espremedora és l’ordre en què es du a terme cada acció: el primer aixafa el raïm abans de separar-lo de la rapa i, el segon, separa les parts abans d’aixafar-lo. L’espremedora-desrapadora és més barata i és la que més es fa servir en petits cellers, tot i que també pot ser menys eficient que la desrapadora-espremedora, ja que també pot filtrar alguns sabors indesitjats de la rapa al most. 

Premsa de vi

Un dels procediments més fonamentals en la producció del vi és el premsatge del raïm i per això cal escollir una bona premsa de vi. Hi ha diferents tipus de premses, però totes funcionen de manera similar: exercint una pressió controlada sobre els raïms per extreure’n el most. 

És molt important que la pressió sigui controlada per no aixafar les llavors, que podrien introduir tanins no desitjats al vi.

maquinària per a cellers
maquinària per a cellers

Tancs de vi

Els tancs de vi són grans recipients resistents a l’àcid que poden estar fets de fusta, ciment o acer inoxidable. Atès que la seva mida i forma pot variar per adaptar-se a les seves necessitats, solen ser una solució pràctica si necessites fer un ús òptim de l’espai.

Gràcies al fet que poden tenir diferents capacitats, en funció del seu propòsit, un celler petit pot necessitar diversos recipients que poden anar des dels 1000 als 3000 litres. 

Bombes de most i de vi

Els cellers han de disposar de bombes de tràfec per transferir el vi i els seus derivats dins o fora de diferents recipients. 

Les bombes de circulació del most són més forts i poden controlar el moviment de substàncies més espesses. La bomba de tràfec de vi és una mica menys potent i es fa servir per moure el vi obtingut després de la fermentació, normalment per conduir-lo al filtratge i embotellat.

maquinària per a cellers
maquinària per a cellers

Botes per envellir el vi

Un cop el vi estigui a punt, hi ha dues opcions: embotellar-lo o envellir-lo. Per a la segona opció és necessari l’ús de botes, entre els quals n’hi ha diferents tipus:

  • Botes de roure:  hi ha diferència d’opinions quan es tracta de quina fusta és millor, roure americà o francès. Ambdós afegeixen un punt característic al vi, tot i que com més temps es fa servir una bota, menys sabor pot transmetre, per la qual cosa només es fan servir durant aproximadament dos o tres anys cada una.

  • Dipòsits d’acer inoxidable: els dipòsits d’acer inoxidable duren més, poden ser reutilitzats sovint i, com que no són porosos com les botes, es pot controlar l’exposició del vi a l’aire, que afecta el gust final.

Maquinària per a cellers: seguretat, control de qualitat i etiquetatge

Dispositius de seguretat

Quan es tracta de fer servir la maquinària per a cellers anteriorment mencionada, la seguretat és fonamental. Per això, els treballadors haurien de tenir sempre a mà una màscara d’oxigen per evitar l’enverinament per CO₂ i fer servir arnesos quan treballin als tancs.

A Metal·lúrgica del Penedès, a més, oferim un servei de manteniment de maquinària per a cellers i assistència tècnica de la millor qualitat, som una empresa compromesa amb els nostres clients i els acompanyem des que compren una màquina fins que acaba la campanya de verema. 

Laboratori enològic

Per poder garantir la gran qualitat del producte final, és imprescindible controlar el producte de prop durant tot el procés. Avui en dia és habitual disposar d’un laboratori enològic al celler, o bé enviar les mostres a un laboratori extern si es tracta d’unes instal·lacions petites.

Maquinària d’etiquetatge

El procés d’etiquetatge de vins és una altra de les activitats del celler que es pot fer de manera més o menys manual o completament automatitzada, tot en funció de les necessitats de producció o la capacitat d’inversió disponible. 

Hi ha etiquetadores amb rangs de rendiment que van des de les 6000 fins a les 18000 ampolles etiquetades cada hora. L’elecció de l’etiquetadora dependrà, com ja hem dit, del volum d’ampolles que fabriqui el celler. 

Contacti amb nosaltres perquè puguem oferir-li el millor assessorament sobre maquinària per a cellers

Si té dubtes sobre la maquinària per a cellers que necessita incorporar per guanyar eficiència en el seu procés de producció, pot trucar-nos als telèfons +34 938 199 025 i +34 93 817 46 13, enviar-nos un correu electrònic a metalurgica@metalurgicadelpenedes.com, o omplir el nostre formulari de contacte. Estarem encantats d’atendre’l!