Els sinfins per a cellers són una peça clau en la cadena de producció dels vins, ja que aquesta cadena no només està definida per la collita i selecció de les fruites més fines i el seu processament posterior i fermentació. El transport dels raïms també és fonamental, ja que això determina l’eficiència en l’elaboració dels vins, segons el mètode que convingui aplicar.

Per aquest motiu, a Metal·lúrgica del Penedès li oferim els nostres sinfins per a cellers, la millor opció pel transport segur i dosificat de raïm, que constitueix una part essencial de la distribució i el processat per fabricar vins. Amb això en ment, la nostra gamma de maquinària està especialment dissenyada per oferir la millor qualitat possible.

Com funcionen els sinfins per a cellers de Metal·lúrgica del Penedès?

Com a producte que resulta de la combinació de la tradició i la innovació, els sinfins per a cellers són una forma de transport àmpliament utilitzada per a la verema, de manera que els carrassos i els seus raïms es poden traslladar d’un lloc a un altre de manera controlada i senzilla. 

El nostre model de sinfins per a cellers permet gestionar el producte des d’una font o origen i traslladar-lo fins a una zona de descàrrega mitjançant la rotació del mecanisme. Això, amb el propòsit de resguardar la integritat dels raïms. A més a més, els nostres sinfins per a cellers compten amb un disseny de 300 a 500 mm d’ample i estan fets d’acer inoxidable, que permet dosificar el material que cal transportar segons quina sigui la conveniència del client.

sinfins per a cellers

Per millorar les prestacions dels sinfins per a raïm, a Metal·lúrgica del Penedès ens hem proposat elaborar models en forma d’U o V, que li ofereixen al client la possibilitat de gestionar millor el volum del producte que cal transportar. Com a líders del sector de la verema, adaptem el nostre catàleg per millorar la producció de vins i la manipulació del raïm. 

Quins avantatges tenen els nostres sinfins per a cellers?

Comptant amb tots els elements de seguretat i complint els estàndards de qualitat més alts, els nostres sinfins de raïm compleixen amb el que s’espera d’aquesta mena de mecanismes. La fàcil gestió dels raïms comporta una millora progressiva del transport i, conseqüentment, del procés d’elaboració dels vins. 

A Metal·lúrgica del Penedès oferim uns sinfins per a raïm que, a causa del seu disseny, són més simples que els de la competència. D’aquesta manera,  s’eviten les obstruccions causades pels suports intermedis que tradicionalment es troben en aquesta maquinària.

sinfins per a cellers

Quant al muntatge i desmuntatge, els sinfins per a raïm de Metal·lúrgica del Penedès estan supeditats a millorar l’experiència del client i oferir una comoditat sense precedents pel sector de la verema.

Significativament, la història de la indústria vinícola no només ha estat vinculada a la superació de l’home, sinó al confort que el vi ha donat a la població, com a mètode de celebració i alegria.

Per aquest motiu, a Metal·lúrgica del Penedès defensem que les màquines destinades a l’elaboració de vins han de complir amb la premissa de facilitar tots els processos involucrats i corresponents per fabricar un producte excels.

Sinfins per a cellers amb certificacions de seguretat

La indústria vinícola contemporània té una forta influència de la mecànica pesada, la qual cosa fa que les màquines fetes servir amb la finalitat de sembrar, seleccionar i transportar els carrassos de raïm hagin de complir amb certs estàndards de qualitat.

Per aquest motiu, a Metal·lúrgica del Penedès ens hem encarregat de comercialitzar models i una gamma de sinfins per a raïm que estan degudament certificats per ser fets servir a la verema. Aquests mecanismes impliquen una alta perillositat pel seu funcionament implícit, la qual cosa ha comportat que la nostra empresa instal·li reixetes de protecció que impedeixin la interacció de l’operari amb el sinfí adequat quan aquest es trobi en funcionament.

sinfins per a cellers

Per altra banda, la capacitat de càrrega està degudament assenyalada segons els requeriments del client. El pes és un element fonamental en el transport dels raïms a través dels sinfins, ja que el volum adequat permet que el mecanisme funcioni adequadament. No obstant això, a Metal·lúrgica del Penedès hem dissenyat els nostres sinfins per a raïms perquè puguin treballar en condicions de moderades a extremes, perquè d’això en depèn en gran manera l’èxit de la indústria de la verema.

sinfins per a cellers

El compliment dels estàndards elèctrics, de potència i càrrega en els nostres sinfins per a raïm els converteixen en la millor opció que trobarà al mercat.

Si vostè com a client necessita la nostra assessoria personalitzada, pot contactar-nos a través dels nostres canals de comunicació. Molt amablement, atendrem qualsevol de les seves necessitats i li podrem recomanar la nostra gamma de sinfins per a cellers, amb els quals podrà millorar el procés de transport de productes i, conseqüentment, de l’elaboració de vins. Truqui’ns al +34 938 199 025 o escrigui’ns a  metalurgica@metalurgicadelpenedes.com.