Els components mecànics que es fan servir en els processos d’elevació i transport del raïm com a matèria primera de la indústria vitivinícola són variats. Uns d’aquests mecanismes són els sinfins per a raïm, un mètode de transport que garanteix el trasllat dosificat i segur.

A Metal·lúrgica del Penedès, comptem amb diversos tipus de sinfins per donar resposta a les necessitats de qualsevol celler.

Què són els sinfins per a raïm?

sinfins per a raïm

Els sinfins per a raïm són unes màquines que serveixen per transportar el raïm dins els cellers. Són uns elements mecànics que poden tenir forma d’espiral o contínua. En girar sobre el seu propi eix central, fan un moviment que permet el desplaçament de materials en línia recta, des d’un punt A fins a un altre B. La distància que recorren és la longitud d’aquests sinfins.

Per completar aquest procés es necessita un envoltant per canalitzar aquests materials i un element tractor, que sol ser un motor. S’utilitza per al transport de tota mena de matèries, siguin líquides o sòlides, en horitzontal i en vertical, a escala industrial i domèstica, i en general com a mitjà per salvar distàncies curtes amb la màxima eficiència.

Quins són els components dels sinfins per a raïm?

Els components els sinfins per a raïm són els següents:

  • El transportador està format per un cargol que és una hèlix helicoïdal enrotllada sobre un eix central que la fa girar. L’hèlix pot ser helicoïdal o senoïdal.
  • Les hèlixs estan formades per diferents crestes, separades entre si per una determinada distància coneguda com a pas. Les crestes o hèlixs han de tenir un diàmetre, que es calcula segons l’ús que se’ls donarà.
  • La carcassa és l’estructura que envolta el caragol per on circulen els materials que mouen els sinfins. Normalment, té forma d’U o V i té un diàmetre superior al de l’hèlix. És hermètica i d’acer inoxidable per evitar la contaminació del raïm.
  • Al final de la carcassa es col·loca el suport sobre el qual s’enganxa l’eix de caragol. A l’altre extrem hi ha situat l’altre suport de l’eix i el connector del motor elèctric que mou l’eix. Al final del caneló oposat al motor hi ha la tolva o zona de càrrega dels materials.

La fabricació dels sinfins per a raïm varia segons les necessitats del client, amb materials que van des de l’acer al carboni i l’inoxidable. A més, no només ens fem càrrec de la fabricació de sinfins a mida, sinó que també podem dur a terme la instal·lació de sinfins per a transport de raïm.

Què s’ha de tenir en compte a l’hora de comprar sinfins per a raïm per al seu celler?

Els sinfins per a raïm són elements construïts a mida que requereixen de càlculs molt precisos perquè puguin funcionar correctament. Es tracta d’un equipament complex, que necessita enginyeria i un procés de fabricació a mida per a les seves instal·lacions.

Aquestes són les característiques que s’han de tenir en compte a l’hora de comprar sinfins per a raïm.

sinfins per a raïm
  • Velocitat de gir del caragol: per a materials pesats, funcionarà a 50 revolucions per minut (rpm).
  • Pas i diàmetre de les hèlixs del caragol: el pas i el diàmetre de les hèlixs han d’estar calculats conforme al material que cal transportar.
  • Capacitat de transport: s’ha de calcular la quantitat de material que pot circular simultàniament mitjançant sinfins transportadors, així com el flux i la velocitat amb què anirem aportant nous materials.
  • Potència de motor: el motor ha de tenir la potència suficient per moure el caragol i tots els materials que es mouen per la carcassa. La seva potència total es calcula en funció del pes a transportar, la velocitat de gir que hagi de proporcionar i també la capacitat de la reductora de velocitat, necessària per compassar la potència i la necessitat de desplaçament.

Es tracta d’un equipament complex, que necessita una enginyeria i un procés de fabricació a mida per a les teves instal·lacions.

Com es duu a terme el transport del raïm a través dels sinfins?

El transport del raïm es pot dur a terme mitjançant l’ús d’un o dos sinfins, segons la capacitat sol·licitada i basant-se en les exigències del client. El diàmetre i el llarg estan relacionats amb la funció que han de fer, com també passa amb el reductor i el motor d’accionament.

Els sinfins s’acoplen en descarregdors de raïm, en tolves per a l’extracció de sucs als quals s’acoplen canals amb ranures. El caragol dirigirà el raïm cap a un dels extrems, però en altres cellers la direcció del transport es fa cap al centre. Aquest mecanisme permet controlar amb exactitud la quantitat de raïm que cal transportar.

Els millors sinfins els trobarà a Metal·lúrgica del Penedès

La nostra gamma de sinfins de Metal·lúrgica del Penedès es diferencia de la nostra competència per ser més simples, eliminant els suports intermedis aconseguim que no s’obstrueixi el material. Construïm els nostres sinfins de manera que el seu muntatge i desmuntatge sigui el més fàcil possible.

Els sinfins que fabriquem a Metal·lúrgica del Penedès tenen uns canals que van dels 300 als 500 mm, per poder adaptar-nos a les necessitats de tots els cellers.

Com a protecció extra, els sinfins compten amb una reixeta de protecció superior perquè l’operari no pugui accedir als sinfins mentre estan en marxa. Quan els sinfins estan funcionant no s’hi pot accedir i és completament segur.

sinfins per a raïm

Si vol saber més informació sobre el transport del raïm a través dels sinfins, pot consultar el catàleg de maquinària de Metal·lúrgica del Penedès. Només ha d’escriure’ns al formulari que trobarà a aquesta web, fer una trucada als telèfons +34 938 199 025 o +34 938174613 o bé escriure’ns a metalurgica@metalurgicadelpenedes.com..