Avui en dia, comptem amb diferents materials a l’hora d’escollir els dipòsits per a la fermentació del vi. No obstant això, cada un d’ells té les seves qualitats i conèixer una mica més sobre ells farà que puguem prendre la millor decisió a l’hora d’escollir-ne un. 

Van ser els atuells de fang els primers recipients emprats per a l’elaboració i la conservació del vi. El seu ús es va estendre sobretot gràcies als romans, i van ser els gals els que van començar a fer servir les botes de fusta per a l’emmagatzematge i transport del vi.  

Tot i això, el desenvolupament de materials com el formigó i després els contenidors d’acer inoxidable van desbancar totalment els barrils de fusta i fang; això es deu al fet que és un material d’alta resistència a la corrosió, fàcil de netejar i desinfectar i, a més a més, permet un millor control tèrmic. 

Els mètodes tradicionals, en canvi, s’han continuat fent servir gràcies als efectes positius sobre la qualitat organolèptica i l’estabilitat que aporten als vins. 

Tipus de dipòsits per a la fermentació del vi

Cada material afecta de manera diferent a la fermentació del vi, per això és important conèixer-los bé per saber quins són els seus avantatges i els seus inconvenients. 

Dipòsits de fang cuit

El fang és un material porós que s’ha de recobrir amb plàstic o pintura epoxídica per evitar que el líquid traspuï i evitar així la transmissió de compostos desfavorables a la beguda. 

Avui en  dia, l’ús d’atuells de fang s’ha tornat a posar de moda entre els vinicultorns com a mètode fermentatiu i de criança, el seu ús comporta alguns avantatges, però també inconvenients. 

tipus de fermentació del vi
tipus de fermentació del vi

Dipòsits de fusta

Les botes més comunes són les de fusta assentades sobre bancades de formigó, i la fusta més utilitzada és la de roure francès o americà. La fusta aporta aromes agradables i tanins dolços i suaus als vins, per això la fusta és bastant popular entre els viticultors. 

Dipòsits de ciment

Després de la fusta va arribar el ciment, que és un material resistent i de fàcil construcció i hermètic. Necessiten un revestiment interior apropiat, però és un material aïllant gràcies a les seves parets grosses, tot i que és necessari refrigerar el seu interior durant la fermentació del vi

tipus de fermentació del vi
tipus de fermentació del vi

Dipòsits d’acer inoxidable

Actualment, gairebé tots els cellers opten per l’acer inoxidable per a la fermentació del vi, ja que són duradors i higiènics i, a més a més, permeten controlar correctament la temperatura. De fet, l’acer inoxidable comporta múltiples beneficis en el procés de fermentació del most. 

Alguns dels beneficis són: dipòsits fàcils d’higeneïtzar i desinfectar, estancs i hermètics, amb gran capacitat d’intercanvi tèrmic, no necessiten manteniment, són resistents a altes pressions, es poden transportar d’un lloc a un altre. 

Característiques i avantatges dels diferents dipòsits de fermentació del vi

La comparació dels diferents materials s’ha de fer considerant una sèrie de criteris que defineixen les seves característiques, les quals estableixen els seus avantatges i inconvenients. Te’n parlarem a partir d’ara. 

Tot i que en general tots els materials són sòlids, els dipòsits de fang, per exemple, són els més fràgils, mentre que els d’acer inoxidable són els més resistents, seguits dels de ciment i fusta. 

Els dipòsits d’acer inoxidable una vegada nets i higienitzats gairebé no necessiten manteniment, no obstant això, els del fang, fusta i formigó necessiten una higienització especial i constant, ja que correm el risc que es produeixi la proliferació de microorganismes.

Cal dir que no hi ha cap material que sigui 100% impermeable a l’oxigen, però l’acer inoxidable és el que té un percentatge més alt. 

Els vins madurats en formigó no se solen reduir i maduren tan bé com els vins en dipòsits d’acer inoxidable. 

La fusta i el fang, per altra banda, tenen certa permeabilitat, la qual cosa facilita l’estabilització del color i eviten la reducció en vins blancs, sobretot. 

A major inèrcia tèrmica mes dificultat per controlar la temperatura en la fermentació alcohòlica del vi i, si és menor, costarà més mantenir la temperatura en les fases finals de la maceració de vins negres, especialment a les zones més fredes. 

En fusta i formigó la inèrcia tèrmica és molt alta, però en fang és molt baixa. En acer inoxidable la inèrcia tèrmica és baixa, però é més senzilla de controlar, tenint en compte el volum i el gruix de les parets del dipòsit.

tipus de fermentació del vi

Compti amb els nostres dipòsits d’acer inoxidable al seu celler

A Metal·lúrgica del Penedès el volem ajudar a que conegui una mica més els tipus de materials disponibles per a la fermentació del vi i els nostres dipòsits d’acer inoxidable, per tal que pugui escollir la que més li convingui al seu celler.