Equip de fred per bodega de vi
Equip de fred per bodega de vi

Intercanviador de refrigeració

Intercanviador de tubs tipus coaxial per a la verema i per a mosts. 

Consisteix en un tub interior per on passa la verema o most i un tub exterior per on passa l’aigua refrigerada a contracorrent. 

En els intercanviadors per a la verema les corbes són de gran diàmetre per facilitar i no obstruir el pas d’aquesta. 

Totes les unions formen una secció contínua sense zones mortes. 

Els tubs interiors poden ser corrugats per augmentar les turbulències i augmentar el coeficient d’intercanvi.