termovinificació
termovinificació

Tecnologia per a la termovinificació: Flash detente

Aquest procediment innovador de termovinificació permet millorar significativament la qualitat dels vins i adaptar el tipus de producte final en funció de la demanda del consumidor.

El procediment Flash detente consisteix en un tractament tèrmic ràpid de la collita, a temperatura elevada seguit de la refrigeració instantània per expansió. 

La collita termotractada s’introdueix de forma contínua a la cambra d’expansió. Aquest recipient al buit provoca una refrigeració quasi instantània de la collita i la condensació del vapor que es genera. El condensat i el most escorregut es reintrodueixen a la bomba.