Tolvas para vendimia
  • La nova gamma de premses pneumàtiques respon a les expectatives dels viticultors més exigents. 

  • Aquestes premses estan equipades amb les darreres innovacions. 

  • Les reixes de drenatge Fast Press, així com el sistema de premsada intel·ligent permeten una òptima utilització de la premsa per extraure el most de qualitat. 

  • La gamma de premses pneumàtiques Smart Press està disponible per a totes les bodegues de 20 a 600 hl en bota tancada i de 40 a 150 hl en bota perforada.