Tolvas para vendimia

La taula de selecció vibrant és adequada per a la selecció manual de raïm sencer o despalillat, disposa d’una o dues zones d’escorregut amb reixa per a poder eliminar tant el most com insectes, vegetals i pepites. També consta d’una safata per a la recuperació del most. 

Entre les característiques de les nostres taules de selecció vibrant destaquem:

  • De sòlida fabricació en acer inoxidable

  • Estructura mòbil sobre rodes

  • Anivellament mitjançant sabates d’ajustament

  • 2 motors vibradors

  • Ajustament de la velocitat mitjançant un variador de freqüència

  • Amplada de 750 mm

  • Longitud de 3 a 4 metres

  • Potència de 1.8 Kw