Quins tipus de manteniment de cellers existeixen?

Les revisions periòdiques són un element essencial en qualsevol procés de producció en el qual intervenen màquines. El sector vinícola no és cao excepció i el manteniment de cellers és una tasca recurrent a la qual no es pot renunciar si es vol tenir un mínim de garanties pel que fa a l’elaboració de vi.

És molt important desenvolupar el manteniment dels equips del seu celler. Normalment, es necessita una verificació de tot l’equipament que intervé en el procés d’elaboració i envasat, abans i després del procés de producció del vi.

D’aquesta manera, la principal finalitat del manteniment de cellers és establir una reducció de les incidències tècniques i poder optimitzar els processos de producció d’una manera dinàmica. Això s’aconsegueix amb un equip d’electromecànics en concret i de fred industrial com els de Metal·lúrgica del Penedès. Ells s’encarreguen que tot estigui a punt quan arriba el moment de la verema.

manteniment de cellers

En què consisteix el manteniment de cellers preventiu?

El manteniment de cellers preventiu és el procés que revisa que els equips es trobin en condicions òptimes. Ho fa mitjançant revisions regulars de la maquinària i tasques de manteniment, les quals ja estan programades basant-se en un calendari.

El procés de manteniment de cellers normalment implica la inspecció, la neteja i els canvis d’oli i de filtre. Un programa de manteniment preventiu pot reduir el temps d’inactivitat no planificat i inesperat, ja que proporciona un sistema per identificar i solucionar qualsevol reparació necessària.

Manteniment de cellers: revisió de premses

Dins les tasques que s’inclouen en el manteniment de cellers, hi ha la verificació de la premsa. És important revisar que estigui tot correcte perquè la premsa pugui funcionar correctament. Per això, cal revisar i engreixar els coixinets dels suports principals. A més de controlar la tensió de la cadena, del pinyó, de la corona i la seva lubricació.

manteniment de cellers

De la mateixa manera, cal establir una revisió o substitució dels segellaments de la càrrega axial, de la junta i del líquid de pressòstat de càrrega. Igualment, cal anar amb compte amb les juntes de la brida externa del col·lector, on es duu a terme el buidatge, la neteja i el canvi d’oli de la bomba de buit, verificant que tingui l’oli del reductor corresponent.

Una altra qüestió rellevant és la constant comprovació i el correcte ajustament de fre de rotació del motor, a banda de la posterior revisió del segellat i prova de la bomba de most abans del seu funcionament, netejant de manera correcta la vàlvula de bufat.

Per altra banda, cal comprovar l’eficàcia dels actuadors de les vàlvules de papallona, revisant sempre la fixació dels canals d’extracció del most, i visualitzar l’estat actual de la membrana per si s’ha desgastat molt.

A continuació, s’estableix la revisió del circuit de potència, del sistema pneumàtic, de les vàlvules d’extracció d’aire, a més de la junta de la porta de càrrega, cilindre pneumàtic i micro, de la vàlvula d’intercanvi.

De la mateixa manera, és necessari revisar els transductors de pressió, la sirena de càrrega i l’inici automàtic comprovant que estigui bé, supervisant sempre els perfils de descàrrega de les pells. A més, també cal comprovar el circuit d’emergència, el programa PLC i el teclat.

Un cop realitzat el manteniment, els tècnics de Metal·lúrgica del Penedès li facilitaran un informe amb les incidències que s’han detectat i s’han reparat. També s’hi inclouen aquells punts que han de ser substituïts per un de nou, ja que la peça en qüestió es troba avariada o desgastada.

manteniment de cellers

Manteniment de cellers: comprovació de les connexions

Les vàlvules del dipòsit i de la canonada són molt probablement els punts més dèbils del celler. Per això, és de vital importància que se les tinguin en compte a l’hora de dur a terme el manteniment de cellers, ja que una utilització incorrecta de les vàlvules i canonades les deteriora i pot causar danys irreparables.

Amb certa regularitat, cal obrir les vàlvules abans de començar un tràfec d’oli per evitar pressions excessives. En general, aquesta mena de vàlvules es tracten amb més força i a major temperatura, i per això poden tenir més incidències.

Quins beneficis comporta un correcte manteniment de cellers?

Per un òptim procés de producció de vi és necessari un correcte manteniment del celler. Alguns dels beneficis que comporta fer-ho són:

manteniment de cellers
  • Ajudar a prevenir i evitar els accidents laborals
  • Major seguretat i confiança
  • Disminueix les pèrdues de producció
  • Impedeix l’existència de danys irreparables
  • Augmenta la durada de la maquinària i allarga la seva vida útil
  • Permet una reducció de costos
  • Millor conservació de la qualitat del raïm
  • Òptims resultats amb una bona activitat del celler

Té dubtes sobre quin és el correcte manteniment que necessita el seu celler?

Pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre formulari i el nostre equip d’experts es posarà en contacte amb vostè per explicar-li i resoldre tots els dubtes que tingui sobre el correcte manteniment del seu celler.

No s’oblidi que també disposem d’un servei de manteniment tècnic perquè no hi hagi cap problema durant la verema. Així mateix, l’ajudarem a resoldre qualsevol imprevist que pugui tenir d’una manera més dinàmica. Truqui’ns al 93 819 90 25 o escrigui’ns a metalurgica@metalurgicadelpenedes.com sense cap mena de compromís.